Grzegorz Sokołowski
Polski duchowny rzymskokatolicki, kapłan Archidiecezji Wrocławskiej, pochodzi z Chojnowa na Dolnym Śląsku (Diecezja legnicka) dr hab. nauk teologicznych (KNS) PWT we Wrocławiu, lic. nauk społecznych (doktryna i etyka społeczna) Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, lic. teologii małżeństwa i rodziny Papieskiego Instytutu Jana Pawła II Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, kanonik gremialny Kapituły Świętokrzyskiej, redaktor naczelny miesięcznika Nowe Życie i Prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne. 

Grzegorz Marek Sokołowski (ur. 8 stycznia 1971 w Legnicy) – polski duchowny rzymskokatolicki, kapłan Archidiecezji Wrocławskiej, pochodzi z Chojnowa na Dolnym Śląsku (Diecezja legnicka) dr hab. nauk teologicznych (KNS) PWT we Wrocławiu, lic. nauk społecznych (doktryna i etyka społeczna) Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, lic. teologii małżeństwa i rodziny Papieskiego Instytutu Jana Pawła II Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, kanonik gremialny Kapituły Świętokrzyskiej, redaktor naczelny miesięcznika Nowe Życie i Prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne. 

Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1996. 

Ks. Grzegorz Sokołowski był wieloletnim sekretarzem generalnym Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Obecnie zatrudniony jest na etacie profesora – kierownika Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii. Wykłada między innymi: katolicką naukę społeczną, etykę życia gospodarczego, socjologię, politykę społeczną. 

Abp Józef Kupny powierzył mu funkcję sekretarza Rady Społecznej przy Metropolicie Wrocławskim.