Krzysztof Adamski
Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (mgr, 2001) i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (dr, 2011). Wieloletni wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy, autor wielu publikacji oraz prowadzący bloga i strony na Facebooku

Ks. dr Krzysztof Adamski, ur. w 1974 r. we Wrocławiu. Matura w 1995 r. w Zespole Szkół Łączności we Wrocławiu.

Studia teologiczne odbyte na PWT we Wrocławiu w latach 1995-2001, uwieńczone obroną pracy magisterskiej (Koncepcja państwa Bolesława Piaseckiego w świetle katolickiej nauki społecznej), promotor ks. prof. Piotr Nitecki.

Studia specjalistyczne z zakresu katolickiej nauki społecznej odbyte na KUL w latach 2006-2011, uwieńczone obroną doktoratu (Klasa próżniacza w świetle katolickiej nauki społecznej), promotor ks. dr hab. Jerzy Gocko SDB. Od 2011 r. do 2022 wykładowca w WSD Świdnica (katolicka nauka społeczna, etyka społeczno-gospodarcza, socjologia parafii, etyka społeczna, teologia moralna społeczna).

Autor monografii „Władza i technika. Technokratyczna wizja człowieka i społeczeństwa w ocenie Nauczania Społecznego Kościoła” (Świdnica 2015) oraz kilkunastu recenzji oraz artykułów naukowych opublikowanych m. in. w „Świdnickich Studiach Teologicznych”, „Seminare. Poszukiwania naukowe”, „Perspectiva”.

Prowadzi blog „Katolicka nauka społeczna dla każdego” oraz stronę na Facebooku pod tą samą nazwą.