o szkole
Wrocławska Szkoła KNS

Wrocławska Szkoła Katolickiej Nauki Społecznej została zbudowana na doświadczeniu jej twórców i przedstawicieli. Kard. B. Kominek wniósł doświadczenia zebrane podczas studiów społecznych w Instytucie Katolickim w Paryżu oraz zaangażowanie w kształtowanie katolicyzmu społecznego w okresie międzywojennym na Górnym Śląsku; personalizm ze środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przyszedł wraz z ks. prof. J. Majką, u którego podkreślić trzeba również zaangażowanie w tworzenie polskiej szkoły socjologii religii; ks. prof. J. Krucina podczas studiów w Ołomuńcu i oraz na KUL-u poznał znaczenie stowarzyszania się chrześcijan i podstawowe zasady życia społecznego, ujęcie politologiczne reprezentował ks. prof. P. Nitecki, związany przez wiele lat z Ośrodkiem Dokumentacji i Studiów Społecznych w Warszawie jak również z pismem „Chrześcijanin w Świecie”. Obecnie Wrocławską Szkołę Katolickiej Nauki Społecznej tworzą abp dr Józef Kupny ze swoim dorobkiem z dziedziny etyki życia gospodarczego oraz o. prof. Kazimierz Papciak SSCC, którego praca badawcza skupia się na zagadnieniach europejskich.